doszukać

doszukać (sie) – doszukać (pol.)

bezokolicznikdoszukać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.doszukōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.doszukosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.doszuko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.doszukōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.doszukocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.doszukajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doszukoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doszukoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doszukoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.doszukali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.doszukaliście; żeście doszukali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.doszukali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.doszukała żech; doszukałach; żech doszukała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.doszukała żeś; doszukałaś; żeś doszukała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.doszukała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..doszukały my; my doszukały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. doszukałyście; żeście doszukały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.doszukały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.doszukało żech; żech doszukało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.doszukało żeś; żeś doszukało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.doszukało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doszukoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doszukoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doszukoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my doszukali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście doszukali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli doszukali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech doszukała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś doszukała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była doszukała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my doszukały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście doszukały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były doszukały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech doszukało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś doszukało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było doszukało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . doszukej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech doszuko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.doszukejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech doszukajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doszukoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doszukoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doszukoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.doszukali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. doszukali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.doszukali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.doszukała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
doszukała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.doszukała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. doszukały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.doszukały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.doszukały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. doszukało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.doszukało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.doszukało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doszukoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doszukoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doszukoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my doszukali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście doszukali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by doszukali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych doszukała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś doszukała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by doszukała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my doszukały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście doszukały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by doszukały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych doszukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś doszukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by doszukało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydoszukany
rzeczownik odczasown.doszukani
Rybnik

Tak dłōgo żech szukała, aż żech sie doszukała tych papiōrōw, co mi trza.
Niy poradza sie doszukać paryzola. Niy widzieliście go kery?

Podej dalij…