doszyć

doszyć (sie) – doszyć (pol.)

bezokolicznikdoszyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.doszyja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.doszyjesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.doszyje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.doszyjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.doszyjecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.doszyjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.doszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.doszyliście; żeście doszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.doszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.doszyła żech; doszyłach; żech doszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.doszyła żeś; doszyłaś; żeś doszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.doszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..doszyły my; my doszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. doszyłyście; żeście doszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.doszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.doszyło żech; żech doszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.doszyło żeś; żeś doszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.doszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my doszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście doszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli doszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech doszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś doszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była doszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my doszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście doszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były doszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech doszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś doszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było doszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . doszyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech doszyje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.doszyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech doszyjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.doszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. doszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.doszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.doszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
doszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.doszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. doszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.doszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.doszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. doszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.doszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.doszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my doszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście doszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by doszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych doszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś doszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by doszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my doszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście doszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by doszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych doszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś doszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by doszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydoszyty
rzeczownik odczasown.doszyci
Rybnik

Starko, doszyjcie mi sam taki szlajfki na rogach, co byda umiała to zawiōnzać na maszka.
Jo ci sam doszyja do tych gardinōw taki szajbki ze spodku.
Jeszcze rynkowy musza doszyć do tego klajda a bydzie gotowy na jutro.

Podej dalij…