dować znać

dować znać – powiadamiać; informować (pol.)

bezokolicznikdować znać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dowōm znać
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dowosz znać
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dowo znać
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dowōmy znać
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dowocie znać
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dowajōm znać
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dowoł żech znać
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dowoł żeś znać
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dowoł znać
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dowali my znać
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dowaliście znać; żeście dowali znać
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dowali znać
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dowała żech znać; dowałach znać; żech dowała znać
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dowała żeś znać; dowałaś znać; żeś dowała znać
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dowała znać
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dowały my znać; my dowały znać
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dowałyście znać; żeście dowały znać
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dowały znać
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dowało żech znać; żech dowało znać
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dowało żeś znać; żeś dowało znać
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dowało znać
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dowoł znać
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dowoł znać
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dowoł znać
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dowali znać
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dowali znać
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dowali znać
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dowała znać
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dowała znać
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dowała znać
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dowały znać
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dowały znać
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dowały znać
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dowało znać
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dowało znać
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dowało znać
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dowej znać
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dowo znać
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dowejcie znać
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dowajōm znać
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dowoł bych znać
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dowoł byś znać
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dowoł by znać
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dowali by my znać
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dowali byście znać
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dowali by znać
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dowała bych znać
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dowała byś znać
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dowała by znać
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dowały by my znać
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dowały byście znać
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dowały by znać
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dowało bych znać
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dowało byś znać
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dowało by znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dowoł znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dowoł znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dowoł znać
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dowali znać
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dowali znać
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dowali znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dowała znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dowała znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dowała znać
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dowały znać
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dowały znać
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dowały znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dowało znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dowało znać
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dowało znać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dowoł znać
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dowoł znać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dowoł znać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dowali znać; bydymy dować znać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dowali znać; bydziecie dować znać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dowali znać; bydōm dować znać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dowała znać; byda dować znać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dowała znać; bydziesz dować znać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dował znać; bydzie dować znać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dowały znać; bydymy dować znać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dowały znać; bydziecie dować znać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dowały znać; bydōm dować znać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dowało znać; byda dować znać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dowało znać; bydziesz dować znać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dowało znać; bydzie dować znać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydowany znać
rzeczownik odczasown.dowani znać
Rybnik
POL: (1) powiadamiać kogoś; (2) przekazywać wiadomość; (3) informować.

Jak sie co ô nim dowiysz, to mosz mi zaroz dować znać.
Jak go yno zejrzisz, to mi zaroz dowej znać.

Podej dalij…