dowiadować sie

dowiadować sie – dowiadywać się (pol.)

bezokolicznikdowiadować sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dowiaduja sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dowiadujesz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dowiaduje sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dowiadujymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dowiadujecie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dowiadujōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dowiadowoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dowiadowoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dowiadowoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dowiadowali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dowiadowaliście sie; żeście sie dowiadowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dowiadowali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dowiadowała żech sie; dowiadowałach sie; żech sie dowiadowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dowiadowała żeś sie; dowiadowałaś sie; żeś sie dowiadowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dowiadowała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dowiadowały my sie; my sie dowiadowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dowiadowałyście sie; żeście sie dowiadowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dowiadowały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dowiadowało żech sie; żech sie dowiadowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dowiadowało żeś sie; żeś sie dowiadowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dowiadowało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie dowiadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie dowiadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie dowiadowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie dowiadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie dowiadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie dowiadowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie dowiadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie dowiadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie dowiadowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie dowiadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie dowiadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie dowiadowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie dowiadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie dowiadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie dowiadowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dowiaduj sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie dowiaduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dowiadujcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie dowiadujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dowiadowoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dowiadowoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dowiadowoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dowiadowali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dowiadowali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dowiadowali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dowiadowała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dowiadowała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dowiadowała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dowiadowały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dowiadowały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dowiadowały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dowiadowało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dowiadowało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dowiadowało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie dowiadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie dowiadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie dowiadowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie dowiadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie dowiadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie dowiadowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie dowiadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie dowiadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie dowiadowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie dowiadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie dowiadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie dowiadowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie dowiadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie dowiadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie dowiadowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie dowiadowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie dowiadowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie dowiadowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie dowiadowali; bydymy sie dowiadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie dowiadowali; bydziecie sie dowiadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie dowiadowali; bydōm sie dowiadować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie dowiadowała; byda sie dowiadować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie dowiadowała; bydziesz sie dowiadować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie dowiadowała; bydzie sie dowiadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie dowiadowały; bydymy sie dowiadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie dowiadowały; bydziecie sie dowiadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie dowiadowały; bydōm sie dowiadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie dowiadowało: byda sie dowiadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie dowiadowało; bydziesz sie dowiadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie dowiadowało; bydzie sie dowiadować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dowiadowani sie
Rybnik

Jo sie byda dowiadowoł roz za czas a dōm ci znać, jak sie co dowiym.
Dowiaduj sie, możno sie do co zrobić.

Podej dalij…