dowiedzieć sie

dowiedzieć sie – dowiedzieć się (pol.)

bezokolicznikdowiedzieć sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dowiym sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dowiysz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dowiy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dowiymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dowiycie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dowiedzōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dowiedzioł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dowiedzioł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dowiedzioł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dowiedzieli my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dowiedzieliście sie; żeście sie dowiedzieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dowiedzieli sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dowiedziała żech sie; dowiedziałach sie; żech sie dowiedziała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dowiedziała żeś sie; dowiedziałaś sie; żeś sie dowiedziała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dowiedziała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dowiedziały my sie; my sie dowiedziały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dowiedziałyście sie; żeście sie dowiedziały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dowiedziały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dowiedziało żech sie; żech sie dowiedziało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dowiedziało żeś sie; żeś sie dowiedziało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dowiedziało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie dowiedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie dowiedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie dowiedzioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie dowiedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie dowiedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie dowiedzieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie dowiedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie dowiedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie dowiedziała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie dowiedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie dowiedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie dowiedziały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie dowiedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie dowiedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie dowiedziało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dowiydz sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie dowiy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dowiydzcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie dowiedzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dowiedzioł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dowiedzioł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dowiedzioł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dowiedzieli by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dowiedzieli byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dowiedzieli by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dowiedziała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dowiedziała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dowiedziała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dowiedziały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dowiedziały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dowiedziały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dowiedziało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dowiedziało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dowiedziało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie dowiedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie dowiedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie dowiedzioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie dowiedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie dowiedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie dowiedzieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie dowiedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie dowiedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie dowiedziała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie dowiedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie dowiedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie dowiedziały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie dowiedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie dowiedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie dowiedziało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dowiedzyni sie
Rybnik

Jak jo sie dowiym, żeś co napochoł, to sie mie niy czakej.
Już żech sie dowiedziała, kaj żeś to bōł wczoraj.
jak sie tata dowiy, to se z tobōm pogodo.

Podej dalij…