dowiyrzać

dowiyrzać (sie) – dowierzać (pol.)

bezokolicznikdowiyrzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dowiyrzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dowiyrzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dowiyrzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dowiyrzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dowiyrzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dowiyrzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dowiyrzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dowiyrzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dowiyrzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dowiyrzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dowiyrzaliście; żeście dowiyrzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dowiyrzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dowiyrzała żech; dowiyrzałach; żech dowiyrzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dowiyrzała żeś; dowiyrzałaś; żeś dowiyrzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dowiyrzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dowiyrzały my; my dowiyrzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dowiyrzałyście; żeście dowiyrzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dowiyrzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dowiyrzało żech; żech dowiyrzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dowiyrzało żeś; żeś dowiyrzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dowiyrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dowiyrzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dowiyrzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dowiyrzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dowiyrzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dowiyrzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dowiyrzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dowiyrzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dowiyrzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dowiyrzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dowiyrzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dowiyrzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dowiyrzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dowiyrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dowiyrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dowiyrzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dowiyrzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dowiyrzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dowiyrzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dowiyrzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dowiyrzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dowiyrzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dowiyrzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dowiyrzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dowiyrzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dowiyrzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dowiyrzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dowiyrzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dowiyrzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dowiyrzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dowiyrzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dowiyrzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dowiyrzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dowiyrzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dowiyrzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dowiyrzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dowiyrzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dowiyrzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dowiyrzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dowiyrzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dowiyrzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dowiyrzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dowiyrzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dowiyrzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dowiyrzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dowiyrzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dowiyrzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dowiyrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dowiyrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dowiyrzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dowiyrzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dowiyrzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dowiyrzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dowiyrzali; bydymy dowiyrzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dowiyrzali; bydziecie dowiyrzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dowiyrzali; bydōm dowiyrzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dowiyrzała; byda dowiyrzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dowiyrzała; bydziesz dowiyrzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dowiyrzała; bydzie dowiyrzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dowiyrzały; bydymy dowiyrzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dowiyrzały; bydziecie dowiyrzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dowiyrzały; bydōm dowiyrzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dowiyrzało; byda dowiyrzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dowiyrzało; bydziesz dowiyrzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dowiyrzało; bydzie dowiyrzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydowiyrzany
rzeczownik odczasown.dowiyrzani
Rybnik

Jo se niy dowiyrzōm, czy żech te zielozko wyłōnczyła.
Ônymu niy idzie dowiyrzać, bo ônymu sie wszystko miyszo.

Podej dalij…