dowiyź

dowiyź (sie) – dowieźć (pol.)

bezokolicznikdowiyź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dowieza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dowieziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dowiezie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dowiezymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dowieziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dowiezōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dowiōz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dowiōz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dowiōz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dowiōźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dowiōźliście; żeście dowiōźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dowiōźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dowiōzła żech; dowiōzłach; żech dowiōzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dowiōzła żeś; dowiōzłaś; żeś dowiōzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dowiōzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dowiōzły my; my dowiōzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dowiōzłyście; żeście dowiōzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dowiōzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dowiōzło żech; żech dowiōzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dowiōzło żeś; żeś dowiōzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dowiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dowiōz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dowiōz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dowiōz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dowiōźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dowiōźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dowiōźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dowiōzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dowiōzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dowiōzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dowiōzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dowiōzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dowiōzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dowiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dowiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dowiōzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dowiyź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dowiezie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dowiyźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dowiezōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dowiōz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dowiōz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dowiōz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dowiōźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dowiōźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dowiōźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dowiōzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dowiōzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dowiōzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dowiōzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dowiōzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dowiōzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dowiōzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dowiōzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dowiōzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dowiōz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dowiōz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dowiōz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dowiōźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dowiōźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dowiōźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dowiōzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dowiōzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dowiōzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dowiōzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dowiōzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dowiōzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dowiōzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dowiōzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dowiōzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydowieziōny
rzeczownik odczasown.dowieziyni
Rybnik

Doczkōmy, bi bezmała za chwila majom dowiyź chlyb do sklepu.
Dowiōźli gorzoła, bezto je taki ôgōnek pod mōnopolym.
Pod jako adresa mōmy dowiyź tyn szrank?

Podej dalij…