dowozić

dowozić (sie) – dowozić (pol.)

bezokolicznikdowozić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dowoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dowozisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dowozi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dowożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dowozicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dowożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dowoziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dowoziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dowoziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dowoziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dowoziyliście; żeście dowoziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dowoziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dowoziyła żech; dowoziyłach; żech dowoziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dowoziyła żeś; dowoziyłaś; żeś dowoziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dowoziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dowoziyły my; my dowoziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dowoziyłyście; żeście dowoziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dowoziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dowoziyło żech; żech dowoziyzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dowoziyło żeś; żeś dowoziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dowoziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dowoziół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dowoziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dowoziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dowoziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dowoziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dowoziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dowoziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dowoziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dowoziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dowoziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dowoziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dowoziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dowoziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dowoziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dowoziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dowoź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dowozi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dowoźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dowożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dowoziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dowoziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dowoziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dowoziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dowoziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dowoziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dowoziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dowoziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dowoziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dowoziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dowoziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dowoziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dowoziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dowoziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dowoziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dowoziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dowoziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dowoziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dowoziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dowoziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dowoziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dowoziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dowoziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dowoziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dowoziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dowoziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dowoziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dowoziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dowoziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dowoziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dowoziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dowoziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dowoziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dowoziyli; bydymy dowozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dowoziyli; bydziecie dowozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dowoziyli; bydōm dowozić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dowoziyła; byda dowozić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dowoziyła; bydziesz dowozić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dowoziyła; bydzie dowozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dowoziyły; bydymy dowozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dowoziyły; bydziecie dowozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dowoziyły; bydōm dowozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dowoziyło; byda dowozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dowoziyło; bydziesz dowozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dowoziyło; bydzie dowozić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydowożōny
rzeczownik odczasown.dowożyni
Rybnik

My dowożymy dziynnie dzieci do szkoły.
Dzisio młōciyli my reż na placu. Tata kłod do maszyny, a jo mu dowoziōł na wózku snopki z pola.
Wyschła nōm studnia skuli szkodōw, tōż dowożōm nōm woda beczkami.

Podej dalij…