dożyć

dożyć (sie) – dożyć (pol.)

bezokolicznikdożyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dożyja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dożyjesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dożyje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dożyjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dożyjecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dożyjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dożyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dożyliście; żeście dożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dożyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dożyła żech; dożyłach; żech dożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dożyła żeś; dożyłaś; żeś dożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dożyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dożyły my; my dożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dożyłyście; żeście dożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dożyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dożyło żech; żech dożyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dożyło żeś; żeś dożyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dożyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dożyje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dożyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dożyjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dożyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dożyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dożyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dożyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dożyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dożyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dożyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dożyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dożyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dożyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dożyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dożyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydożyty
rzeczownik odczasown.dożyci
Rybnik

 

Jak dożyja, to przida do ciebie na te weseli.

Dożyli my do takich czasōw, że idzie ze sobōm godać z drugigo kōńca świata a widzieć się przi tymu.

Nasza starka dożyli do 80 lot.

 

Podej dalij…