drabina

drabina – drabina (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…drabina
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…drabiny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…drabinie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…drabina
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...drabinōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…drabinie
Wołacz l. poj. Ty…drabino
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…drabiny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…drabinōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…drabinōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…drabiny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…drabinami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…drabinach
Wołacz l. mn. Wy…drabiny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Padałach ci, że niy mosz sie spinać na ta drabina.

PL: Mówiłam ci, żebyś się nie wspinał po tej drabinie.

 

SI: Niy mōm takij dłōgij drabiny, coby siōngła na dach.

PL: Nie mam takiej długiej drabiny, która by dosięgła do dachu.

 

SI: Jo sie boja wylazować po drabinie.

PL: Ja boję się wychodzić po drabinie.

 

Podej dalij…