drobniejszy

drobniejszy – drobniejszy (pol.)

przymiotnikdrobniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...drobniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...drobniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...drobniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... drobniejsi; drobniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...drobniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...drobniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...drobniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...drobniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...drobniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...drobniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...drobniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...drobniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... drobniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... drobniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
drobniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...drobniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... drobniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..drobniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... drobniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
drobniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... drobniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
drobniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...drobniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...drobniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...drobniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...drobniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...drobniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..drobniejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...drobniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...drobniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...drobniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...drobniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...drobniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... drobniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...drobniejsi; drobniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...drobniejsze
stop. równy przymiotn.. drobny
przysłówek (jak? jako?)drobniejszy; drobniyj

Naôsiywej mi trocha piosku, bo potrzebuja taki drobniejszy do pucowanio.
Tyn groch sam je drobniewjszy, jak tyn, co żech ôtok kupiyła.

Podej dalij…