drobniok

drobniok – drobny ziemniak  drobny pieniądz (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…drobniok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…drobnioka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…drobniokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…drobniok
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...drobniokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…drobnioku
Wołacz l. poj. Ty…drobnioku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…drobnioki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…drobniokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…drobniokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…drobnioki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…drobniokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…drobniokach
Wołacz l. mn. Wy…drobnioki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Niy mōm drobniokōw, bo żech wszystki we sklepie wydała.

PL: Nie mam drobnych pieniędzy, bo wydałam wszystkie w sklepie.

 

SI: Te drobnioki dowej ôdobno, to się piyrsze prosiyntōm uwarzi.

PL: Te drobne ziemniaki dawaj osobno, żeby je w pierwszej kolejności ugotować świniom.

 

SI: Na Nowy Rok trza mieć trocha drobniokōw, jak bydōm po winszowaniu chodzić.

PL: W Nowy Rok trzeba mieć trochę drobnych pieniędzy, kiedy będą chodzić z życzeniami.

 

Podej dalij…