drożeć

drożeć – drożeć (pol.)

bezokolicznikdrożeć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.droża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.drożysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.droży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.drożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.drożycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.drożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.drożoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.drożoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.drożoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.drożeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.drożeliście; żeście drożeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.drożeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.drożała żech; drożałach; żech drożała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.drożała żeś; drożałaś; żeś drożała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.drożała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..drożały my; my drożały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. drożałyście; żeście drożały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.drożały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.drożało żech; żech drożało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.drożało żeś; żeś drożało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.drożało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech drożoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś drożoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł drożoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my drożeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście drożeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli drożeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech drożała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś drożała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była drożała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my drożały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście drożały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były drożały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech drożało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś drożało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było drożało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . droż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech droży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.drożcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech drożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. drożoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. drożoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.drożoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.drożeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. drożeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.drożeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.drożała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
drożała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.drożała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. drożały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.drożały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.drożały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. drożało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.drożało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.drożało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych drożoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś drożoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by drożoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my drożeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście drożeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by drożeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych drożała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś drożała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by drożała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my drożały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście drożały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by drożały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych drożało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś drożało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by drożało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda drożoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz drożoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie drożoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy drożeli; bydymy drożeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie drożeli; bydziecie drożeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm drożeli; bydōm drożeć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda drożała; byda drożeć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz drożała; bydziesz drożeć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie drożała; bydzie drożeć

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy drożały; bydymy drożeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie drożały; bydziecie drożeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm drożały; bydōm drożeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda drożało; byda drożeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz drożało; bydziesz drożeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie drożało; bydzie drożeć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.drożyni
Rybnik

Przed świyntami dycko wszystko droży.

Czamu te jajca tak drożōm?

Na przednōwku ôbiyli droży, tōż trza sprzedać kery miech.

Podej dalij…