dusić

dusić (sie) – dusić (pol.)

bezokolicznikdusić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dusza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dusisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dusi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.duszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dusicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.duszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dusiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dusiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dusiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dusiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dusiyliście; żeście dusiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dusiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dusiyła żech; dusiyłach; żech dusiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dusiyła żeś; dusiyłaś; żeś dusiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dusiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dusiyły my; my dusiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dusiyłyście; żeście dusiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dusiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dusiyło żech; żech dusiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dusiyło żeś; żeś dusiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dusiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dusiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dusiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dusiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dusiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dusiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dusiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dusiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dusiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dusiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dusiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dusiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dusiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dusiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dusiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dusiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . duś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dusi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.duście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech duszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dusiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dusiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dusiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dusiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dusiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dusiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dusiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dusiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dusiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dusiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dusiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dusiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dusiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dusiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dusiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dusiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dusiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dusiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dusiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dusiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dusiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dusiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dusiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dusiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dusiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dusiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dusiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dusiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dusiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dusiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dusiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dusiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dusiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dusiyli; bydymy dusić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dusiyli; bydziecie dusić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dusiyli; bydōm dusić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dusiyła; byda dusić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dusiyła; bydziesz dusić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dusiyła; bydzie dusić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dusiyły; bydymy dusić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dusiyły; bydziecie dusić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dusiyły; bydōm dusić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dusiyło; byda dusić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dusiyło; bydziesz dusić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dusiyło; bydzie dusić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyduszōny
rzeczownik odczasown.duszyni
Rybnik

 

Niy duś go! Cōż to robisz.

Tyn smog nas sam tak dusi kożdo zima.

Dostoł żech takigo zapolynio pluc, że żech sie aże dusiōł.

 

Podej dalij…