dwadziestka

dwadziestka – dwudziestka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dwadziestka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dwadziestki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dwadziestce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dwadziestka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dwadziestkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dwadziestce
Wołacz l. poj. Ty…dwadziestko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dwadziestki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dwadziestek; dwadziestkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dwadziestkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dwadziestki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…dwadziestkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dwadziestkach
Wołacz l. mn. Wy…dwadziestki
Przimiotnik (jaki? czyj?)dwadziestkowy

 

Tego grocza poznōm, bo ôn dycko z dwadziestkōm na plecach gro.

Jako to mosz ta nōmera strzewika? Dwadziestka.

Podej dalij…