dwadziesty

dwadziesty – dwudziesty (pol.); zwanzigste (ger.); dvacátý (cze.); twentyth (eng.)

liczebnik porzōndkowydwadziesty
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...dwadziesty
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...dwadziesto
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...dwadzieste
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... dwadzieści; dwadzieste
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...dwadzieste
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...dwadziestego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...dwadziestej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...dwadziestego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...dwadziestych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...dwadziestych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...dwadziestymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...dwadziestej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... dwadziestymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... dwadziestym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
dwadziestym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...dwadziestego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... dwadziesty
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..dwadziesto
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... dwadzieste
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
dwadziestych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... dwadzieste
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
dwadziestym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...dwadziestōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...dwadziestym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...dwadziestymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...dwadziestymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...dwadziestym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..dwadziestej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...dwadziestym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...dwadziestych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...dwadziestych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...dwadziesty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...dwadziesto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... dwadzieste
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dwadzieści; dwadzieste
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dwadzieste
liczebnik głōwny (wiela)dwadziyścia

 

Pamiyntosz, że dwadziestego, we strzoda mosz iś do tego sōndu?

Latoś już dwadziesty roz bydōm grali ô tyn puchar.

 

 

Podej dalij…