dwanostka

dwanostka – dwunastka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dwanostka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dwanostki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dwanostce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dwanostka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dwanostkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dwanostce
Wołacz l. poj. Ty…dwanostko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dwanostki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dwanostek; dwanostkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dwanostkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dwanostki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…dwanostkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dwanostkach
Wołacz l. mn. Wy…dwanostki
Przimiotnik (jaki? czyj?)dwanostkowy

 

Dej mi sam yno tyn klucz dwanostka.

Jo jada bankōm dwanostkōm, bo ôna jedzie w ta strōna

Dwanostki świedra niy mōm, bo żech ôtok kajś straciōł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .

 

Podej dalij…