dwanosty

dwanosty – dwunasty (pol.); zwölfte (ger.); dvanáctý (cze.); twelfth (eng.)

liczebnik porzōndkowydwanosty
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...dwanosty
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...dwanosto
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...dwanoste
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... dwaności; dwanoste
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...dwanoste
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...dwanostego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...dwanostej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...dwanostego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...dwanostych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...dwanostych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...dwanostymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...dwanostej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... dwanostymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... dwanostym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
dwanostym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...dwanostego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... dwanosty
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..dwanosto
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... dwanoste
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
dwanostych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... dwanoste
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
dwanostym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...dwanostōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...dwanostym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...dwanostymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...dwanostymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...dwanostym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..dwanostej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...dwanostym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...dwanostych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...dwanostych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...dwanosty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...dwanosto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... dwanoste
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dwaności; dwanoste
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dwanoste
liczebnik głōwny (wiela)dwanoście

 

W tym zōmku bezmała straszy ô dwanostej w nocy.

Jo żech już sam je, mi sie zdo, dwanosty roz w tym Szczyrku.

Dwanostego lipnia bōł żech na Rudzie sie kōmpać, we basynie. Pamiytōm, że bōł to sztwortek

Podej dalij…