dwōr

dwōr – podwórko (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dwōr
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dworu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dworowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dwōr
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dworym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dworze
Wołacz l. poj. Ty…dworze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dwory
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dworōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dworōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dwory
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…dworami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dworach
Wołacz l. mn. Wy…dwory
Przimiotnik (jaki? czyj?)dworowy

 

SI: Umyj se rynce, kej żeś prziszoł z dworu.

PL: Umyj ręce, jeżeli przyszedłeś z podwórka.

 

SI: Dyć idźcie na chwila pobawić sie na dwōr, a niy yno przi tymu kōmputrze siedzicie.

PL: Idźcie na chwilę pobawić się na podwórko, a tylko przy tym komputerze siedzicie.

 

SI: Wejź se czopka, bo na dworze je zima.

PL: Weź sobie czapkę, bo na podwórku jest zimno.

Podej dalij…