dychnyć

dychnyć – odetchnąć (pol.); aufatmen (ger.); nadechnout se (cze.); take a breather (eng.)

bezokolicznikdychnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dychna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dychniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dychnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dychnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dychniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dychnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dychnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dychnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dychnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dychli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dychliście; żeście dychli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dychli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dychła żech; dychłach; żech dychła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dychła żeś; dychłaś; żeś dychła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dychła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dychły my; my dychły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dychłyście; żeście dychły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dychły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dychło żech; żech dychło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dychło żeś; żeś dychło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dychło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dychnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dychnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dychnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dychli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dychli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dychli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dychła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dychła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dychła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dychły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dychły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dychły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dychło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dychło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dychło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dychnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dychnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dychnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dychnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dychnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dychnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dychnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dychli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dychli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dychli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dychła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dychła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dychła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dychły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dychły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dychły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dychło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dychło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dychło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dychnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dychnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dychnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dychli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dychli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dychli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dychła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dychła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dychła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dychły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dychły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dychły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dychło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dychło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dychło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dychnyci
Rybnik

 

Dychnij se chwila, a jo to skōńcza sztrajchować.

Jo se musza chwila dychnyć.

Dychnymy se na chwila, zakurzymy, a potym sie chytōmy roboty.

 

Podej dalij…