dynkmal

dynkmal – pomnik (pol.); das Denkmal (ger.); památník (cz.); monument (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dynkmal
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dynkmala
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dynkmalowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dynkmal
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dynkmalym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dynkmalu
Wołacz l. poj. Ty…dynkmalu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dynkmale
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dynkmali; dynkmalōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dynkmalōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dynkmale
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…dynkmalami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dynkmalach
Wołacz l. mn. Wy…dynkmale
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dziwej sie, ta Figlino ani dynkmala tymu chłopu niy postawiyła, yno tyn drzewianny krziż tam dalij stoji.

PL: Popatrz, ta Figlowa nawet pomnika temu mężowi nie zbudowała, tylko ten drewniany krzyż tam dalej stoi.

 

SI: Cōż to za nowy dynkmal sam stawiajōm?

PL: Co to za nowy pomnik tam budują?

 

 

Ô dynkmalu

Na dynkmalu stoła „władza”.

Dyć nic na to niy poradza,

Władza sie roz za czas miyni,

Tōż jōm tyż z dynkmala sjyni.

 

Podej dalij…