dynko

dynko – pokrywka (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dynko
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dynka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dynku
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dynko
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dynkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dynku
Wołacz l. poj. Ty…dynko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dynka
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dynkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dynkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dynka
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…dynkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dynkach
Wołacz l. mn. Wy…dynka
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Podziwej sie, wiela tam je wody pod tym dynkym.

Dźwignij mi te dynko, a jo se nabiera trocha tej gorkij wody.

Ta woda za fest wre, bo aże dynko podskakuje.

Podej dalij…