dziesiōntka

dziesiōntka – dziesiątka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dziesiōntka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dziesiōntki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dziesiōntce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dziesiōntka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dziesiōntkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dziesiōntce
Wołacz l. poj. Ty…dziesiōntko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dziesiōntki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dziesiōntek; dziesiōntkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dziesiōntkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dziesiōntki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…dziesiōntkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dziesiōntkach
Wołacz l. mn. Wy…dziesiōntki
Przimiotnik (jaki? czyj?)dziesiōntkowy

 

Jedyn grocz dostoł czerwiōno kartka, tōż kōńczyli mecz w dziesiōntka.

Dej mi sam yno klucz dziesiōntka, bo to zaś sam je szōstka ta szruba.

Podej dalij…