dziesiōnty

dziesiōnty – dziesiąty (pol.); zehnte (ger.); desátý (cze.); tenth (eng.)

liczebnik porzōndkowydziesiōnty
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...dziesiōnty
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...dziesiōnto
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...dziesiōnte
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... dziesiōnci; dziesiōnte
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...dziesiōnte
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...dziesiōntego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...dziesiōntej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...dziesiōntego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...dziesiōntych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...dziesiōntych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...dziesiōntymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...dziesiōntej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... dziesiōntymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... dziesiōntym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
dziesiōntym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...dziesiōntego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... dziesiōnty
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..dziesiōnto
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... dziesiōnte
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
dziesiōntych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... dziesiōnte
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
dziesiōntym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...dziesiōntōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...dziesiōntym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...dziesiōntymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...dziesiōntymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...dziesiōntym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..dziesiōntej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...dziesiōntym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...dziesiōntych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...dziesiōntych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...dziesiōnty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...dziesiōnto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... dziesiōnte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dziesiōnci; dziesiōnte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dziesiōnte
liczebnik głōwny (wiela)dziesiynć

 

Ô dziesiōntej trza iś spać, coby rano niy zaspać.

Dziesiōntego mōm wypłata, to ci wrōca te piniōndze.

 

 

Podej dalij…