dziewiōnty

dziewiōnty – dziewiąty (pol.); neunte (ger.); devátý (cze.); ninth (eng.)

liczebnik porzōndkowydziewiōnty
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...dziewiōnty
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...dziewiōnto
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...dziewiōnte
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... dziewiōnci; dziewiōnte
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...dziewiōnte
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...dziewiōntego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...dziewiōntej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...dziewiōntego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...dziewiōntych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...dziewiōntych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...dziewiōntymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...dziewiōntej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... dziewiōntymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... dziewiōntym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
dziewiōntym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...dziewiōntego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... dziewiōnty
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..dziewiōnto
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... dziewiōnte
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
dziewiōntych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... dziewiōnte
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
dziewiōntym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...dziewiōntōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...dziewiōntym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...dziewiōntymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...dziewiōntymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...dziewiōntym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..dziewiōntej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...dziewiōntym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...dziewiōntych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...dziewiōntych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...dziewiōnty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...dziewiōnto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... dziewiōnte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dziewiōnci; dziewiōnte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dziewiōnte
liczebnik głōwny (wiela)dziewiynć

Trza iś, bo ô dziewiōntej nasi grajōm mecz.

Już dziewiōnty roz jada na pōnć do Piekor.

 

 

Podej dalij…