dziewiytnoście

dziewiytnoście – dziewiętnaście (pol.); neunzehn (ger.); devatenáct (cze.); nineteen (eng.)

liczebnik głōwnydziewiytnoście
Mn. l. poj. r. m. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. n. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam sōm... dziewiytnostu; dziewiytnoście
Mn. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam sōm...dziwiytnoście
Dop. l. poj. r. m. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. n. ( wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam ni ma...dziwiytnostu; dziewiytnoście
Dop. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam ni ma...dziewiytnoście
Cel. l. poj. r. m. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. ż. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. n. (wiela?) Dziwuja sie... -
Cel. l. mn. r. mos. (wiela?) Dziwuja sie... dziewiytnostu; dziewiytnoście
Cel. l. mn. r. nmos. (wiela?) Dziwuja sie...
dziewiytnoście
Bier. l. poj. r. mżyw. (wiela?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (wiela? Widza... -
Bier. l. poj. r. ż. (wiela?) Widza..-
Bier. l. poj. r. n. (wiela?) Widza... -
Bier. l mn. r. mos. (wiela?)
Widza...
dziewiytnostu; dziewiytnoście
Bier. l. mn r. nmos. (wiela?) Widza... dziewiytnoście
Narz. l. poj. r. m. (wiela?) Asza sie...
-
Narz. l. poj. r. ż. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. poj. r. n. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. mn. r. mos. (wiela?) Asza sie...dziewiytnostōma; dziewiytnoście
Narz. l. mn. r. nmos. (wiela?) Asza sie...dziewiytnoście
Msc. l. poj. r. m. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. poj. r. ż. (wiela?) Je żech we..-
Msc. l. poj. r. n. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. mn. r. mos. (wiela?) Je żech we...dziewiytnoście; dziewiytnostu;
Msc. l. mn. r. nmos. (wiela?) Je żech we...dziewiytnoście
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. n. Ty...
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dziewiytnostu; dziewiytnoście
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dziewiytnoście
liczebnik porzōndkowy (kery we raji?)dziewiytnosty
liczebnik wielokrotny (wiela?)-

 

Zigusiowi je już dziewiytnoście lot, tōż bōł we stowce, a idzie latoś ku wojsku.

To już je dziewiytnoście lot, jak starka umrzyli. Jak tyn czas wartko leci.

Podej dalij…