dziewiytnostka

dziewiytnostka – dziewiętnastka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dziewiytnostka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dziewiytnostki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dziewiytnostce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dziewiytnostka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dziewiytnostkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dziewiytnostce
Wołacz l. poj. Ty…dziewiytnostko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dziewiytnostki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dziewiytnostek; dziewiytnostkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dziewiytnostkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dziewiytnostki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…dziewiytnostkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dziewiytnostkach
Wołacz l. mn. Wy…dziewiytnostki
Przimiotnik (jaki? czyj?)dziewiytnostkowy

 

Mosz sam kaj klucz dziewiytnostka, bo jo mōm yno siedminostka,  to je za mały?

Potrzebuja kōnsek rułki, abo drōta dziewiytnoście milimetrōw, coby wybić tyn bolec, dwadziyście milimetrōw hruby.

Podej dalij…