dziewiytnosty

dziewiytnosty – dziewiętnasty (pol.); neunzehnte (ger.); devatenáctý (cze.); nineteenth (eng.)

liczebnik porzōndkowydziewiytnosty
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...dziewiytnosty
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...dziewiytnosto
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...dziewiytnoste
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... dziewiytności; dziewiytnoste
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...dziewiytnoste
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...dziwiytnostego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...dziwiytnostej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...dziewiytnostego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...dziewiytnostych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...dziewiytnostych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...dziewiytnostymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...dziewiytnostej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... dziewiytnostymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... dziewiytnostym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
dziewiytnostym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...dziewiytnostego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... dziewiytnosty
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..dziewiytnosto
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... dziewiytnoste
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
dziewiytnostych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... dziewiytnoste
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
dziewiytnostym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...dziewiytnostōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...dziewiytnostym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...dziewiytnostymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...dziewiytnostymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...dziewiytnostym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..dziewiytnostej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...dziewiytnostym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...dziewiytnostych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...dziewiytnostych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...dziewiytnosty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...dziewiytnosto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... dziewiytnoste
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dziewiytności; dziewiytnoste
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dziewiytnoste
liczebnik głōwny (wiela)dziewiytnoście

 

Nasz starzik narodziyli sie jeszcze we dziewiytnostym wieku.

Pamiyntj ô tym, że dziewiytnostego mosz iś do dochtora, aż zaś tego niy przepasiesz.

 

 

Podej dalij…