dzioć

dzioć (sie) – nadziewać, dziać się (pol.)

bezokolicznikdzioć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dzieja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dziejesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dzieje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dziejymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dziejecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dziejōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dzioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dzioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dzioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dzioli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dzioliście; żeście dzioli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dzioli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dzioła żech; dziołach; żech dzioła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dzioła żeś; dziołaś; żeś dzioła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dzioła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dzioły my; my dzioły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dziołyście; żeście dzioły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dzioły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dzioło żech; żech dzioło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dzioło żeś; żeś dzioło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dzioło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dzioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dzioli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dzioli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dzioli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dzioła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dzioła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dzioła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dzioły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dzioły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dzioły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dzioło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dzioło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dzioło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dziyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dzieje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dziyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dziejōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dzioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dzioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dzioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dzioli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dzioli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dzioli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dzioła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dzioła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dzioła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dzioły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dzioły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dzioły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dzioło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dzioło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dzioło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dzioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dzioli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dzioli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dzioli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dzioła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dzioła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dzioła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dzioły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dzioły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dzioły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dzioło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dzioło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dzioło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dzioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dzioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dzioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dzioli; bydymy dzioć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dzioli; bydziecie dzioć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dzioli; bydōm dzioć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dzioła; byda dzioć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dzioła; bydziesz dzioć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dzioła; bydzie dzioć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dzioły; bydymy dzioć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dzioły; bydziecie dzioć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dzioły; bydōm dzioć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dzioło; byda dzioć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dzioło; bydziesz dzioć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dzioło; bydzie dzioć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydzioty
rzeczownik odczasown.dzioci
Rybnik

Dzisiej dzioli my wōszt do strzewōw. Tata ladowoł miynso do maszynki, a jo krynciōł maszynkōm. Jeś bydōm bezmała wszyscy.

Masorz praje dzieje preswōszt, a leberwōszt do strzewōw.

Muszymy na wartko dzioć tyn wōszt, a go wyndzić, do zdōnżymy do świōnt.

Podej dalij…