dziod

dziod – dziad, starzec, biedak (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dziod
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dziada
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dziadowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dziada
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dziadym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dziadzie
Wołacz l. poj. Ty…dziadzie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dziady
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dziadōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dziadōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dziadōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…dziadami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dziadach
Wołacz l. mn. Wy…dziady
Przimiotnik (jaki? czyj?)dziadowski

Ale z tego Witusia sie stoł dziod, jak ôstoł sōm.
Wejź sie ôstrzigej, bo wyglōndosz, jak jaki dziod.
Dzieci sie bydōm boły takigo dziada.

Podej dalij…