dziubać

dziubać (sie) – dziobać (pol.)

bezokolicznikdziubać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dziubia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dziubiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dziubie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dziubiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dziubiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dziubiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dziuboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dziuboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dziuboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dziubali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dziubaliście; żeście dziubali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dziubali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dziubała żech; dziubałach; żech dziubała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dziubała żeś; dziubałaś; żeś dziubała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dziubała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dziubały my; my dziubały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dziubałyście; żeście dziubały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dziubały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dziubało żech; żech dziubało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dziubało żeś; żeś dziubało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dziuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dziuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dziuboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dziubali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dziubali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dziubali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dziubała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dziubała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dziubała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dziubały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dziubały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dziubały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dziubało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dziubej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dziubie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dziubejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dziubiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dziuboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dziuboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dziuboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dziubali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dziubali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dziubali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dziubała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dziubała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dziubała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dziubały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dziubały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dziubały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dziubało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dziubało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dziubało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dziuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dziuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dziuboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dziubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dziubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dziubali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dziubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dziubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dziubała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dziubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dziubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dziubały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dziubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dziubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dziubało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dziuboł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dziuboł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dziuboł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dziubali; bydymy dziubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dziubali; bydziecie dziubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dziubali; bydōm dziubać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dziubała; byda dziubać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dziubała; bydziesz dziubać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dziubała; bydzie dziubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dziubały; bydymy dziubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dziubały; bydziecie dziubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dziubały; bydōm dziubać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dziubało; byda dziubać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dziubało; bydziesz dziubać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dziubało; bydzie dziubać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydziubany
rzeczownik odczasown.dziubani
Rybnik

Dej pozōr, bo tyn kokot dziubie.

Kury rade dziubiōm tyn słōnecznik.

Nasypej kurōm pszynice, bo niy majōm co dziubać.

Podej dalij…