dziubnyć

dziubnyć (sie) – dziubnąć (pol.)

bezokolicznikdziubnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dziubna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dziubniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dziubnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dziubnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dziubniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dziubnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dziubnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dziubnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dziubnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dziubli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dziubliście; żeście dziubli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dziubli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dziubła żech; dziubłach; żech dziubła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dziubła żeś; dziubłaś; żeś dziubła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dziubła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dziubły my; my dziubły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dziubłyście; żeście dziubły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dziubły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dziubło żech; żech dziubło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dziubło żeś; żeś dziubło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dziubło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dziubnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dziubnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dziubnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dziubli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dziubli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dziubli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dziubła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dziubła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dziubła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dziubły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dziubły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dziubły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dziubło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dziubło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dziubło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dziubnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dziubnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dziubnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dziubnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dziubnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dziubnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dziubnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dziubli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dziubli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dziubli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dziubła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dziubła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dziubła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dziubły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dziubły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dziubły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dziubło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dziubło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dziubło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dziubnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dziubnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dziubnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dziubli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dziubli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dziubli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dziubła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dziubła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dziubła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dziubły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dziubły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dziubły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dziubło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dziubło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dziubło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydziubnyty
rzeczownik odczasown.dziubnyci
Rybnik

Kura mie była dziubła w noga, a mōm tako sino, choćby mie kery zbiōł.

Dej pozōr, co cie tyn kokot niy dziubnie w palec.

 

 

Podej dalij…