dziwać sie

dziwać sie – patrzeć, przyglądać się, spoglądać (pol.)

bezokolicznikdziwać sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dziwom sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dziwosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dziwo sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dziwōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dziwocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dziwajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dziwoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dziwoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dziwoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dziwali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dziwaliście sie; żeście sie dziwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dziwali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dziwała żech sie; dziwałach sie; żech sie dziwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dziwała żeś sie; dziwałaś sie; żeś sie dziwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dziwała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dziwały my sie; my sie dziwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dziwałyście sie; żeście sie dziwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dziwały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dziwało żech sie; żech sie dziwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dziwało żeś sie; żeś sie dziwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dziwało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie dziwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie dziwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie dziwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie dziwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie dziwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie dziwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie dziwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie dziwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie dziwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie dziwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie dziwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie dziwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie dziwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie dziwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie dziwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dziwej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie dziwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dziwejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie dziwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dziwoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dziwoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dziwoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dziwali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dziwali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dziwali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dziwała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dziwała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dziwała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dziwały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dziwały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dziwały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dziwało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dziwało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dziwało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie dziwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie dziwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie dziwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie dziwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie dziwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie dziwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie dziwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie dziwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie dziwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie dziwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie dziwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie dziwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie dziwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie dziwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie dziwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie dziwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie dziwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie dziwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie dziwali; bydymy sie dziwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie dziwali; bydziecie sie dziwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie dziwali; bydōm sie dziwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie dziwała; byda sie dziwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie dziwała; bydziesz sie dziwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie dziwała; bydzie sie dziwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie dziwały; bydymy sie dziwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie dziwały; bydziecie sie dziwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie dziwały; bydōm sie dziwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie dziwało; byda sie dziwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie dziwało; bydziesz sie dziwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie dziwało; bydzie sie dziwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dziwani sie
Rybnik

 

Dziwej sie, co sie to tam stało?

Jo ci sie tak dziwom dłōgszy czas, co to robisz.

Idź po kraju, a jo sam byda stoła a byda sie za tobōm dziwać.

 

Podej dalij…