dziyń

dziyń – dzień (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dziyń
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dnia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dniowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dziyń
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dniu
Wołacz l. poj. Ty…dniu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dnie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…dniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dniach
Wołacz l. mn. Wy…dnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)dziynny

Pies, jak sie bōł urwoł z lańcucha, to dziepiyro za sztyry dni prziszoł nazod, tyn gizd.
Jo robia po całych dniach, a ty sie yno smykosz.
Antek całymi dniami uczy sie grać na cyji.

Podej dalij…