dziynnie

dziynnie – codziennie (pol.)

 

SI: Starka chodzōm dziynnie rano do kościoła.

PL: Babcia chodzi codziennie rano do kościoła.

 

SI: Jo mu musza dziynnie we wieczōr bojki czytać.

PL: Ja mu muszę codziennie wieczorem czytać bajki.

 

SI: Jo robia dziynnie na kole kole 20 km.

PL: Ja robię codziennie rowerem około 20 km.

 

Podej dalij…