dziynny

dziynny – codzienny (pol.)

przymiotnikdziynny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...dziynny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...dziynno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...dziynne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... dziynni; dziynne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...dziynne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...dziynnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...dziynnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...dziynnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...dziynnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...dziynnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...dziynnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...dziynnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... dziynnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... dziynnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
dziynnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...dziynnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... dziynny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..dziynno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... dziynne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
dziynnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... dziynne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
dziynnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...dziynnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...dziynnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...dziynnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...dziynnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...dziynnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..dziynnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...dziynnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...dziynnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...dziynnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...dziynny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...dziynno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... dziynne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dziynni; dziynne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dziynne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: To je moja dziynno robota, yno: prać, biglować, warzić.

PL: To jest moja codzienna praca, tylko: prać, prasować, gotować.

 

SI: To mōm dziynno porcyjo lykōw.

PL: To mam dzienną porcję lekarstw.

 

Podej dalij…