dźwignyć

dźwignyć (sie) – podnieść (pol.)

bezokolicznikdźwignyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dźwigna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dźwigniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dźwignie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dźwignymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dźwigniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dźwignōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dźwignōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dźwignōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dźwignōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dźwigli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dźwigliście; żeście dźwigli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dźwigli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dźwigła żech; dźwigłach; żech dźwigła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dźwigła żeś; dźwigłaś; żeś dźwigła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dxwigła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dźwigły my; my dźwigły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dźwigłyście; żeście dźwigły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dźwigły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dźwigło żech; żech dźwigło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dźwigło żeś; żeś dźwigło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dźwigło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dźwignōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dźwignōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dźwignōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dźwigli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dźwigli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dźwigli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dźwigła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dźwigła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dźwigła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dźwigły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dźwigły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dźwigły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dźwigło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dźwigło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dźwigło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dźwignij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dźwignie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dźwignijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dźwignōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dźwignōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dźwignōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dźwignōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dxwigli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dźwigli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dźwigli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dźwigła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dźwigła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dźwigła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dźwigły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dźwigły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dźwigły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dźwigło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dźwigło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dźwigło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dźwignōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dźwignōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dźwignōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dźwigli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dźwigli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dźwigli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dźwigła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dźwigła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dźwigła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dźwigły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dźwigły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dźwigły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dźwigło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dźwigło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dźwigło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydźwignyty
rzeczownik odczasown.dźwignyci
Rybnik

Dźwignij yno noga, bo chca tyn tepich poprawić.

Dźwignij mi tyn telewizor, bo chca pod nim kurz zetrzyć.

Wczora żech tak ukełzła a żech sie była przewrōciyłą, że dzisiej niy poradza ani rynki dźwignyć.

 

Podej dalij…