elefant

elefant – słoń (pol.); slon (cze.); elephant (eng.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…elefant
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…elefanta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…elefantowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…elefanta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...elefantym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…elefancie
Wołacz l. poj. Ty…elefancie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…elefanty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…elefantōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…elefantōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…elefantōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…elefantami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…elefantach
Wołacz l. mn. Wy…elefanty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dzisio byli my we Zoo w Ostrawie podziwać sie na elefanta.

Czy elefanty miyszkajōm we Europie?

Podziwej sie, jaki te elefanty majōm wielki trōmby.

 

 

Podej dalij…