elektryka

elektryka – elektryczność (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…elektryka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…elektryki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…elektryce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…elektryka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...elektrykōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…elektryce
Wołacz l. poj. Ty…elektryko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…elektryki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…elektrykōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…elektrykōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…elektryki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…elektrykami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…elektrykach
Wołacz l. mn. Wy…elektryki
Przimiotnik (jaki? czyj?)elektryczny

SI: Co to sam za masty stawiajōm? Bezmała bydōm elektryka ciōngnyć.
PL: Co to za maszty tutaj stawiają? Podobno elektryczność będą doprowadzać.

SI: Po wojnie niy było elektryki, tōż ludzie świyciyli karbidkami.
PL: Po wojnie nie było elektryczności, więc ludzie świecili lampami karbidowymi.

SI: Pod wiela nōm niy podciōngli elektryki, to musieli my świycić świyczkami.
PL: Dopóki nie doprowadzili nam lektryczności, to musieliśmy świecić świeczkami.

Podej dalij…