epny

epny – wielki

przymiotnikepny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...epny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...epno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...epne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... epni; epne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...epne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...epnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...epnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...epnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...epnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...epnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...epnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...epnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... epnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... epnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
epnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...epnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... epny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..epno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... epne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
epnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... epne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
epnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...epnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...epnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...epnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...epnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...epnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..epnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...epnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...epnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...epnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...epny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...epno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... epne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...epni; epne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...epne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: wielki w znaczeniu potocznym, raczej pejoratywnym, pośmiewnym.

 

SI: Jo znōm takigo epnego kōmōnisty, co kożdo niedziela we piyrszej ławce w kościele siedzioł.

PL: Ja znam takiego „wielkiego” komunistę, który w każdą niedzielę siedział w pierwszej ławce w kościele.

 

SI: Epny Niymiec, co po niymiecku słowa niy poradzi.

PL: „Wielki” Niemiec,  co po niemiecku nie potrafi słowa powiedzieć.

 

SI: Z niego je terazki epny Ślōnzok, a jeszcze niydowno niy chcioł ô Ślōnsku słyszeć.

PL: Z niego jest teraz wielki Ślązak, a jeszcze niedawno nie chciał słyszeć o Śląsku.

Podej dalij…