erbnyć

erbnyć – odziedziczyć  (pol.)

bezokolicznikerbnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.erbna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.erbniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.erbnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.erbnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.erbniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.erbnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.erbnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.erbnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.erbnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.erbli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.erbliście; żeście erbli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.erbli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.erbła żech; erbłach; żech erbła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.erbła żeś; erbłaś; żeś erbła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.erbła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..erbły my; my erbły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. erbłyście; żeście erbły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.erbły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.erbło żech; żech erbło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.erbło żeś; żeś erbło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.erbło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech erbnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś erbnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł erbnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my erbli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście erbli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli erbli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech erbła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś erbła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była erbła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my erbły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście erbły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były erbły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech erbło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś erbło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było erbło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . erbnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech erbnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.erbnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech erbnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. erbnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. erbnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.erbnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.erbli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. erbli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.erbli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.erbła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
erbła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.erbła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. erbły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.erbły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.erbły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. erbło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.erbło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.erbło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych erbnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś erbnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by erbnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my erbli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście erbli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by erbli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych erbła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś erbła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by erbła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my erbły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście erbły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by erbły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych erbło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś erbło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by erbło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyerbnyty
rzeczownik odczasown.erbnyci
Rybnik

 

Skōnd mosz taki piykny plyjt? Erbła żech go po mojij ciotce.

Tyś je sōm, tōż kedyś erbniesz ôdy mie te wszystki familijne albōmy, yno musisz ô to dbać.

Erbnōł żech ta chałupa po mojich ôjcach.

 

Podej dalij…