erbować

erbować – dziedziczyć (pol.)

bezokolicznikerbować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.erbuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.erbujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.erbuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.erbujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.erbujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.erbujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.erbowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.erbowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.erbowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.erbowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.erbowaliście; żeście erbowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.erbowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.erbowała żech; erbowałach; żech erbowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.erbowała żeś; erbowałaś; żeś erbowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.erbowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..erbowały my; my erbowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. erbowałyście; żeście erbowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.erbowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.erbowało żech; żech erbowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.erbowało żeś; żeś erbowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.erbowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech erbowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś erbowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł erbowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my erbowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście erbowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli erbowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech erbowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś erbowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była erbowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my erbowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście erbowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były erbowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech erbowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś erbowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było erbowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . erbuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech erbuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.erbujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech erbujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. erbowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. erbowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.erbowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.erbowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. erbowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.erbowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.erbowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
erbowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.erbowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. erbowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.erbowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.erbowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. erbowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.erbowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.erbowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych erbowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś erbowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by erbowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my erbowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście erbowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by erbowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych erbowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś erbowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by erbowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my erbowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście erbowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by erbowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych erbowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś erbowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by erbowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda erbowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz erbowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie erbowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy erbowali; bydymy erbować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie erbowali; bydziecie erbować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm erbowali; bydōm erbować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda erbowała; byda erbować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz erbowała; bydziesz erbować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie erbowała; bydzie erbować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy erbowały; bydymy erbować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie erbowały; bydziecie erbować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm erbowały; bydōm erbować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda erbowało: byda erbować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz erbowało; bydziesz erbować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie erbowało; bydzie erbować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyerbowany
rzeczownik odczasown.erbowani
Rybnik

Dzieci przeważnie erbujōm po ôjcach chałupy.

Jo niy chca nic po was erbować, możecie se to sprzedać, bo jo wyjyżdżōm do rajchu.

 

Podej dalij…