erda

erda – ziemia, uziemienie (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…erda
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…erdy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…erdzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…erda
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...erdōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…erdzie
Wołacz l. poj. Ty…badobo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…erdy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…erdōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…erdōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…erdy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…erdami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…erdach
Wołacz l. mn. Wy…erdy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) ziemia; (2) uziemienie urządzenia elektrycznego.

 

Dej pozōr, co cie tyn prodiż niy kopnie, bo ta lica mosz bez erdy.

Mosz tam przikryncōno erda w tej sztekdōuzie?

Mosz sam jaki kabek z erdōm?

 

Podej dalij…