Erich

Erich – Eryk (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Erich
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Ericha
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Erichowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Ericha
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Erichym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Erichu
Wołacz l. poj. Ty…Erichu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Erichy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Erichōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Erichōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Erichōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza sie…Erichami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Erichach
Wołacz l. mn. Wy…Erichy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię męskie Eryk. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Erich,), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Jutro chycymy sie z Erichym sieczynio tej łōnki, to nōm to pudzie roz dwa.

PL: Jutro zabierzemy się z Erykiem do koszenia tej łąki, to pójdzie nam raz dwa.

 

SI: Nalyj tam Erichowi zupy, bo za chwila bydzie zimno.

PL: Nalej tam Erykowi zupy, bo za chwilę będzie zimna.

 

 

 

Podej dalij…