fajfka

fajfka – fajka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…fajfka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…fajfki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fajfce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…fajfka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...fajfkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…fajfce
Wołacz l. poj. Ty…fajfko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…fajfki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…fajfkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fajfkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…fajfki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…fajfkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…fajfkach
Wołacz l. mn. Wy…fajfki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Jo żech jeszcze starzika bez fajfki niy widzała.

Niy wlazuj mi sam do chałupy ze fajfkōm.

Joch kedyś kurzōł fajfka, ale żech jōm ciepnōł

 

 

Podej dalij…