fajlować

fajlować (sie) – piłować pilnikiem (pol.)

bezokolicznikfajlować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.fajluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.fajlujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.fajluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.fajlujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.fajlujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.fajlujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.fajlowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.fajlowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.fajlowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.fajlowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.fajlowaliście; żeście fajlowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.fajlowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.fajlowała żech; fajlowałach; żech fajlowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.fajlowała żeś; fajlowałaś; żeś fajlowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.fajlowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..fajlowały my; my fajlowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. fajlowałyście; żeście fajlowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.fajlowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.fajlowało żech; żech fajlowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.fajlowało żeś; żeś fajlowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.fajlowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech fajlowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś fajlowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł fajlowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my fajlowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście fajlowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli fajlowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech fajlowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś fajlowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była fajlowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my fajlowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście fajlowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były fajlowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech fajlowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś fajlowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było fajlowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . fajluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech fajluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.fajlujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech fajlujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. fajlowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. fajlowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.fajlowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.fajlowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. fajlowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.fajlowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.fajlowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
fajlowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.fajlowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. fajlowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.fajlowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.fajlowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. fajlowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.fajlowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.fajlowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych fajlowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś fajlowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by fajlowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my fajlowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście fajlowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by fajlowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych fajlowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś fajlowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by fajlowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my fajlowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście fajlowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by fajlowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych fajlowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś fajlowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by fajlowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda fajlowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz fajlowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie fajlowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy fajlowali; bydymy fajlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie fajlowali; bydziecie fajlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm fajlowali; bydōm fajlować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda fajlowała; byda fajlować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz fajlowała; bydziesz fajlować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie fajlowała; bydzie fajlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy fajlowały; bydymy fajlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie fajlowały; bydziecie fajlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm fajlowały; bydōm fajlować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda fajlowało; byda fajlować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz fajlowało; bydziesz fajlować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie fajlowało; bydzie fajlować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyfajlowany
rzeczownik odczasown.fajlowani
Rybnik

 

Sam mosz fajla a fajluj tak dłōgo, aż wyfajlujesz nowy klucz, kej żeś tyn stary połōmoł.

Kery sam tyn kōnsek fajlowoł, że to je taki krziwe?

Musisz tak dłōgo fajlować, aż ta sztuba wlezie do tej dziury w pojstrzodku.

 

 

Podej dalij…