fajniejszy

fajniejszy – ładniejszy (pol.)

przymiotnikfajniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...fajniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...fajniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...fajniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... fajniejsi; fajniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...fajniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...fajniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...fajniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...fajniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...fajniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...fajniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...fajniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...fajniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... fajniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... fajniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
fajniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...fajniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... fajniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..fajniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... fajniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
fajniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... fajniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
fajniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...fajniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...fajniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...fajniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...fajniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...fajniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..fajniejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...fajniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...fajniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...fajniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...fajniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...fajniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... fajniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...fajniejsi; fajniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...fajniejsze
stop. równy przymiotn.. fajny
przysłówek (jak? jako?)fajniejszy; fajniyj

 

Jutro mo być fajniejszo pogoda, tōż chcymy sie wybrać na rajza na kołach.

Wejź se te fajniejsze jabko.

Wejź se tyn fajniejszy klajd, przeca idymy do kościoła.

Podej dalij…