farba

farba – farba, barwa, kolor (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…farba
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…farby
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…farbie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…farba
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...farbōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…farbie
Wołacz l. poj. Ty…farbo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…farby
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…farbōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…farbōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…farby
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…farbami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…farbach
Wołacz l. mn. Wy…farby
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Co to za farba mo te twoji koło?

Mosz naszykowano farba do biylynio, abo trza kupić dziepiyro?

 

Podej dalij…