farorz

farorz – proboszcz, ksiądz (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…farorz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…farorza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…farzorzowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…farorza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...farorzym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…farorzu
Wołacz l. poj. Ty…farorzu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…farorze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…farorzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…farorzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…farorzōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…farorzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…farorzach
Wołacz l. mn. Wy…farorze
Przimiotnik (jaki? czyj?)farorzōw

 

Ôński rok bōł po kolyndzie kapelōnek, tōż latoś przidzie, myśla, farorz.

Przed weselym trza iś do farorza dać na zapowiedzi.

Farorz musioł jechać do biskupa, tōż posłoł kapelōna ôdprawić mszo.

 

Podej dalij…