felerny

felerny – błędny, wadliwy (pol.)

przymiotnikfelerny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...felerny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...felerno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...felerne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... felerni; felerne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...felerne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...felernego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...felernej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...felernego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...felernych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...felernych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...felernymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...felernej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... felernymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... felernym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
felernym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...felernego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... felerny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..felerno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... felerne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
felernych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... felerne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
felernym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...felernōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...felernym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...felernymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...felernymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...felernym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..felernej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...felernym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...felernych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...felernych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...felerny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...felerno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... felerne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...felerni; felerne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...felerne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)felernie

 

SI: Dej mi sam jako inkszo muterka, bo ta mo jakiś felerny gwint.

PL: Daj mi tutaj jakąś inną nakrętkę, ponieważ ta ma jakiś wadliwy gwint.

 

SI: Niy widzisz, że ta byrna mosz felerno, dyć wejź inkszo.

PL: Nie widzisz, że ta żarówka jest wadliwa, weź inną.

 

SI: Niy przikryncej sam tego felernrgo kokotka, yno trza kupić nowy.

PL: Nie przykręcaj tutaj tego wadliwego kranu, tylko trzeba kupić nowy.

Podej dalij…